Mazivá ELASKON

Elaskon Sachsen sa už desaťročia špecializuje na výrobu mazív a konzervačných prostriedkov na drôtené laná. Dlhoročná spolupráca s výrobcami oceľových lán, vedeckými a technickými inštitúciami, ako aj používateľmi lán v manipulačnej technike, zabezpečuje využitie nazbieraných skúseností a nových poznatkov výskumu.

Mazacie oleje
na oceľové laná

Mazacie oleje
na domaz oceľových lán

Oleje na ochranu dutín
a spodkov vozidiel

Mazadlá na pražcové skrutky kolajových dráh

Mazacie oleje na otvorené ozubenia

Špeciálne oleje na mazanie stavebných foriem a debnenia

Čistidlo od produktov ELASKONU