výhodne - lacno

O nás

 

Zmluvné služby Autorizovaného bezpečnostného technika a  technika požiarnej ochrany. 

Vypracovanie kompletnej dokumentácia BOZP a PO v zmysle platnej legislatívy. 

Technická dokumentácia k strojom a zariadeniam.

Vykonávanie základných a rozširovacích kurzov, opakovaných školení a aktualizačných odborných príprav pre profesie: 

 • bezpečnostný technik

 • revízny technik VTZ zdvíhacích, aj pre banský úrad a železnice

 • revízny technik VTZ zdvíhacích pre Českú republiku 

 • obsluha stavebných strojov

 • obsluha motorových vozíkov

 • žeriavnikov, viazačov bremien, prevádzkových technikov ZZ, obsluhovateľov zdvíhacích zariadení (hydr. ruka, plošiny, javisková technika, zdvíhacie brány...) preukazy obslúh zdvíhacích zariadení aj pre Českú republiku

 • obsluha reťazových motorových píl a prenosných krovoinorezov

 • montážnici lešení

 • elektrotechnik v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. (par. 21-23)

 • obsluha nízkotlak. kotolní do 100 aj nad 100 kW

 • obsluha tlakových nádob stabilných

 • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (nie horolezeckou technikou)

 • vodiči referentských vozidiel

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, tlakových, plynových a elektrických.

Technické kontroly motorových vozíkov.

Odborné prehliadky viazacích prostriedkov a skúšky závesných prípravkov.

Defektoskopia viazacích a nosných reťazí kladkostrojov a zvarov závesných prípravkov.

 

Magnetická defektoskopia kovových prvkov viazacích prostriedov:

skontrolujeme Vám všetky viazacie prostriedky, prípravky a manipulátory

prípravok na vidlice VZV

         

 súbor na stiahnutie

tel: 0911 485 090

 

 

laná

Default text

Kontakt

ROUZZ, s r.o. Bodona č. 92 - Piešťany

 KONTAKTY:

Marián Ivanov - riaditeľ:

mob.: 0903 / 407 406

Eva Nemlahová - vedúca výroby:

mob.: 0911 / 485 090

mail: nemlahova@rouzz.sk

Kancelária (školenia, učtáreň):

tel./fax.: 033/76 273 90

tel.: 033/77 439 26, 76 281 28

mob.: 0903 / 485 090

mail: rouzz@rouzz.sk

 

 

Kontakt

 výrobný úsek

e-mail: nemlahova@rouzz.sk

0911 485 090

 

1. laná - cenník

2. reťaze - cenník

3. upínacie pásy

4. viazacie popruhy

5. zdvíhacie pásy

6. komponenty

7. doplnky