Výroba, montáže, opravy a údržby

Zabezpečujeme montáž aj opravy všetkých technických zariadení vyrobených a dodaných našou spoločnosťou.

Našou nosnou činnosťou je vykonávanie opráv,

údržby a montáže zdvíhacích zariadení a viazacích prostriedkov.