Zdvíhacie zariadenia
Viazacie a manipulačné prostriedky
Opravy & údržby
Revízie, odborné
prehliadky a skúšky
Všetky druhy školení
BOZP a PO

Všetkých druhov vyhradených technických zariadení – tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových. Technické prehliadky motorových vozíkov.

Predaj a výroba zdvíhacích zariadení, zdvíhacej techniky.

Predaj a výroba viazacích a závesných prostriedkov

Výroba, montáže, údržba vyhradených technickývh zariadení „VTZ“ – zdvíhacích.

Výhradné zastúpenie značky ELASKON. Mazivá, oleje a konzervačné prostriedky.

Zabezpečujeme všetky druhy školení v oblasti BOZP a PO dodávateľským spôsobom ako aj vo vlastnom akreditačnom centre vzdelávania dospelých.

Firma ROUZZ vznikla v roku 1992.

Založil ju Marián Ivanov ako živnosť na svoju osobu. Pôvodne sme sa orientovali len na činnosť revízneho technika zdvíhacích zariadení.
Nakoľko však požiadavky zákazníkov boli aj na odstránenie závad zistených pri revíziách, rozhodol sa firmu rozšíriť aj na opravy a údržbu zdvíhacích zariadení.

Z toho vznikol aj názov spoločnosti.

Stále sa rozširujúce požiadavky našich zákazníkov nás nútili postupne rozširovať obsah a rozsah našich aktivít, aby sme zákazníkom mohli vyhovieť v ich požiadavkách a poskytnúť im služby v celom požadovanom rozsahu, čo sa týka bezpečnosti práce nielen v oblasti vyhradených technických zariadení ale aj protipožiarnej ochrany.

Našou nosnou činnosťou je vykonávanie opráv, údržby a montáže zdvíhacích zariadení, viazacích prostriekov, AOP pre zdvíhacie zariadenia s oprávnením od Banský úrad a Drážny úrad ( železnice ).​