revízie opravy údržba zdvíhacích zariadení

Revízie, opravy, predaj a montáže hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) na vyhradených technických zariadeniach (plynové, elektrické, zdvíhacie a tlakové zariadenia).

Údržba, oprava a predaj zdvíhacích zariadení výťahov, plošín a žeriavov.

Zabezpečenie BOZP a PO pre organizácie dodávateľským spôsobom.

Zabezpečuje všetky druhy školení v oblasti BOZP a PO vo vlastnom akreditačnom centre vzdelávania dospelých.

 

     Naša firma vznikla v roku 1992. Založil ju Marián Ivanov ako živnosť na svoju osobu. Pôvodne vznikla len na činnosť revízneho technika zdvíhacích zariadení. Nakoľko však požiadavky zákazníkov boli aj na odstránenie závad zistených pri revíziách, rozhodol sa firmu rozšíriť aj na opravy a údržbu zdvíhacích zariadení. 

     Stále sa rozširujúce požiadavky našich zákazníkov nás nútili postupne rozširovať obsah a rozsah našich aktivít, aby sme zákazníkom mohli vyhovieť v ich požiadavkách a poskytnúť im služby v celom požadovanom rozsahu, čo sa týka bezpečnosti práce nielen v oblasti vyhradených technických zariadení ale aj protipožiarnej ochrany.

Kontakt

Default text

Marián Ivanov – ROUZZ

prevádzka: Bodona č. 92

921 01  Piešťany

 

KONTAKTY:

Marián Ivanov - riaditeľ:

mob.: 0903 / 407 /406

Eva Nemlahová - majsterka dielní:

mob.: 0911 / 485 090

mail: nemlahova@rouzz.sk

Kancelária (školenia, učtáreň):

tel./fax.: 033/76 273 90

tel.: 033/77 439 26, 76 281 28

mob.: 0903 / 485 090

mail: rouzz@rouzz.sk