Montáže

Našou nosnou činnosťou je vykonávanie opráv, údržby a montáže

zdvíhacích zariadení a viazacích prostriedkov

s oprávnením od Drážneho úradu pre železnice

 

 

 

 

Kontakt

Bodona 92

921 01 Piešťany

Tel:  033/7628128

        033/7743926

Fax:  033/7627390

Mob: 0903 485090

Mail: rouzz@rouzz.sk

nemlahova@rouzz.sk

 

http:  www.rouzz.sk