Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom -

logistika

 

Bodona 92, 921 01  Piešťany, tel./fax: 033 / 76 273 90, 0903 / 407 406, www.ssmml.sk    rouzz@rouzz.sk

 

 

 

Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska

 Bodona 92, 921 01  Piešťany (v priestoroch firmy ROUZZ)
 tel.: 0903 / 407 406, 0911 / 485 090
www.zahradkarskyzvaz.sk    piestany@zahradkarsky.sk

 

poradenská činnosť v oblasti pestovania zeleniny a ovocia