Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom -

logistika

 

Bodona 92, 921 01  Piešťany, tel./fax: 033 / 76 273 90, 0903 / 407 406, www.ssmml.sk    rouzz@rouzz.sk

je dobrovoľná nezávislá záujmová nepolitická spoločenská organizácia, ktorá bola založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. Spoločnosť sa môže združiť s inými odbornými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v Európskej únii. Poslaním Spoločnosti je účelné spojovanie individuálnych a skupinových odborných záujmov so záujmami celospoločenskými v rámci vymedzenej odbornej spôsobilosti.

 

 

Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska

 Bodona 92, 921 01  Piešťany (v priestoroch firmy ROUZZ)
 tel.: 0903 / 407 406, 0911 / 485 090
www.zahradkarskyzvaz.sk    piestany@zahradkarsky.sk

 

poriada

 

 malú piešťansku vinársku akadémiu

ktorá prebieha v každú prvú stredu v mesiaci o 16:30 hod. v priestoroch školiacebo strediska ul. Bodona - Piešťany, areál firmy Stavomont.

prihlasiť sa môže každý záujemca, ktorý chce ochutnať kvalitné vína pozvaných výrobcou vín zo Slovenska a Moravy

info: 0903 407 406; 0911 485 090