Obchodne podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU OBJEDNÁVKA

Produkty ponúkané v našom internetovom obchode si môžete objednať:
- e-mailom na adrese: rouzz@rouzz.sk
- telefonicky na čísle 00421 / 33 / 77 439 26; 0903 / 485 090
- faxom na čísle 00421/ 33 / 76 273 90

PLATBA
Tovar je možné uhradiť:
- v hotovosti - v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese prevádzky Marián Ivanov – ROUZZ, Bodona 92, 921 01 Piešťany
- dobierkou - v hotovosti pri zaslaní tovaru prepravnou službou alebo doručením prostredníctvom Slovenskej pošty.
- prevodným príkazom -pred odoslaním zásielky, na základe nami vystavenej predfaktúry

DODACIE PODMIENKY
Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín. S tovarom dodávame daňové doklady – faktúru. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.
Spôsob dodania
Objednaný tovar je možné doručiť poštu ( Slovenská pošta, a.s.), prepravnou spoločnosťou (TOP TRANS)  alebo osobným odberom. Podľa spôsobu platby:
- v hotovosti pri osobnom odbere – faktúru a tovar obdržíte v sídle spoločnosti
- dobierkou - tovar s daňovým dokladom zašleme na Vami určené miesto
Poplatky za dopravu
OSOBNÝ ODBER - bez poplatku
DORUČENIE KURIÉRSKOU SLUŽBOU - podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti TOP TRANS
DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU - podľa platného cenníka Slovenskej pošty

ZÁRUKY
Na dodaný tovar poskytujeme záruku v zákonnej lehote. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa netýka chýb spôsobených nesprávnym používaním, mechanickým opotrebením, neodbornou manipuláciou a prirodzeným opotrebením.
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky,
- na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar
- v objednávke uviesť pravdivé osobné, fakturačné a kontaktné údaje
- zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.
- za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou

REKLAMÁCIE

Reklamácie sa uplatňujú:
- písomne poštou alebo
- telefonicky na čísle 00421 / 33 / 77 439 26; 0903 / 485 090 alebo
- emailom na adrese rouzz@rouzz.sk
K vybaveniu reklamácie je potrebné predložiť:
- doklad o zakúpení výrobku
- stručný popis reklamovanej chyby
- kontaktné údaje na zákazníka , ktorý reklamáciu podáva.
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Ostatné obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.